Lol met wol op de basisschool!

breien-voor-innocent
Lol met wol op de basisschool voor de Goedgemutste Breicampagne! Dat klinkt goed toch? Schoolbreien doet mee aan deze Goedgemutste Breicampagne van innocent drinks en het Nationaal Ouderenfonds. Iedereen kan meedoen met mutsjes breien voor het goede doel. Hoe? Lees hier snel verder!

> Deze actie is helaas afgelopen.

Dit najaar komt heel Nederland voor de 10de keer in actie voor eenzame ouderen tijdens de Goedgemutste Breicampagne 2015. Iedereen die kan breien wordt opgeroepen om kleine mutsjes te breien voor op de smoothie-flesjes van innocent drinks. Deze goedgemutste smoothies worden vanaf februari 2016 in de winkel geplaatst, waarbij per verkocht flesje 20 cent naar het Nationaal Ouderenfonds gaat.

Wat is de bedoeling?
Het doel is om jong en oud samen te brengen en gezamenlijk zoveel mogelijk mutsjes te breien. Samen met oma’s van de kinderen, dames van de breiclub of creatieve ouderen uit de buurt gaan de kinderen mutsjes breien. Wolplein.nl zorgt voor alle materialen zoals wol en breinaalden en de kinderen van groep 6, 7 of 8 leren hoe zij een klein mutsje kunnen breien. Alle mutsjes worden verzameld en opgestuurd.

Wat verwachten we?
Allereerst: enthousiasme voor deze sympathieke actie. Vervolgens heeft u een bovenbouwklas nodig die wil leren breien, ouderen die komen helpen, plus een geschikte middag in de periode van oktober tot half november voor dit breiproject. We vragen met deze actie aandacht voor eenzame ouderen en willen daarom graag lokale media uitnodigen tijdens de breimiddag op uw school. Uiteraard gaat dit in goed overleg met alle betrokkenen.

Brei mee!
Staat uw school open voor de Goedgemutste Breicampagne? Kunt u contact leggen met ouderen die willen helpen en heeft u een schoolklas bereid gevonden om te leren breien? Dan hopen we snel iets van u te horen, want samen kunnen we eenzaamheid bij ouderen tegengaan!

U kunt uw school tot 26 november 2015 aanmelden via info@schoolbreien.nl. Voor vragen kunt u ook bij dit e-mailadres terecht.

Kijk voor meer informatie op: www.degoedgemutstebreicampagne.nl

goed-gemutste-breicampagne

Tags: ,